blog

Početna / Kako osnovati / registrovati firmu?

akencija za knjigovodstvo

Kako osnovati / registrovati firmu?

Registracija

Procedura osnivanja firme zavisi od toga da li osnivate DOO ili se registrujete kao preduzetnik.

Potrebno je da pre bilo kakvog ulaska u proceduru odlučite kako će vam se zvati preduzeće, kao i gde će biti njegovo sedište.

Preduzetnik u nazivu svog poslovnog imena, mora da ima i vlastito ime i prezime, i opis delatnosti kojom se bavi, a može imati i ne mora naziv (na primer PR Petar Petrović, TRGOVINA NA VELIKO I MALO “FRONT”). DOO u poslovnom imenu ima samo naziv (npr “FRONT” DOO).

Na sajtu APR možete da proverite da li je neko već “zauzeo” ime koje želite. Ako je zauzeto odnosno podnesete prijavu sa imenom koje se već koristi, vaša registraciona prijava će biti odbijena, a prilikom nove prijave plaćate još 50% vrednosti takse. Ukoliko je vaše ime jedinstveno, možete ga i rezervisati.

I preduzetnik i DOO moraju da imaju adresu na kojoj će sedište biti registrovano (vlasnik ste sedišta ili ugovor o zakupu, koji morate imati pre započinjanja registracije).

Prilikom registracije, potrebno je da izaberete i šifru pretežne delatnosti. Takse za registraciju možete videti na sajtu APR.

Ukoliko ste strano lice, da biste osnovali preduzeće kao preduzetnik, potrebno je da imate boravišnu i radnu dozvolu. Kod osnivanja DOO nije potrebno da posedujete boravišnu i radnu dozvolu, ali za zastupnika je potrebno ukoliko je nerezident.

Veoma je kratak rok (10 do 15 dana) za prijavljivanje Centralnom registru vlasnika, Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj upravi. Svako odbijanje registracije povećava troškove iste.

Ako želite da se registrujete, a da ne gubite vreme koje vam je potrebno za vaše poslovne planove, pozovite nas.

Brisanje iz registra APR

Svi privredni subjekti koji više ne žele da posluju, mogu da nas kontaktiraju za pomoć u postupku likvidacije.

Besplatna procena
troškova