Naše usluge

Početna / Naše usluge

ovo ej alt text

Naše usluge

Ako imate sopstveni biznis, bez obzira da li ste početnik ili je u pitanju razvijen posao, bez obzira koje je veličine obim vašeg posla, vaša zakonska obaveza je da vodite knjigovodstvo i da pravovremeno isplaćujete obaveze koje imate prema državi (porezi). Knjigovodstveni, računovodstveni i kadrovski poslovi, mogu da vam oduzmu dosta vremena koje vam je potrebno za razvoj sopstvenog biznisa, sem toga iziskuju da deo svog kadra sa osnovne delatnosti usmerite za rad na ovim poslovima.

Knigovodstvena agencija Sinestezija može da vam uštedi vreme i poštedi vas bespotrebnog stresa od potrage za kadrom za obavljanje ovih poslova.

ovo ej alt text

Knjigovodstvene, računovodstvene, kadrovske usluge

Kontrola ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja
Kontiranje i knjiženje dokumentacije prema važećem Kontnom okviru i sadržaju pojedinih računa u Kontnom okviru za preduzeća
Knjiženje poslovnih promena u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnim knjigama u skadu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji
Obračun zarada zaposlenih lica i u roku podnete potrebne poreske prijave nadležnoj Poreskoj upravi
Obračun poreza i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu originalne izvorne dokumentacije korisnika usluga
Sastavljanje obračuna poreza na dodatu vrednost i dostavljanje u roku odgovarajuće prijave nadležnoj Poreskoj upravi
Obračun amortizacije osnovnih sredstava
Sastavljanje finansijskih izveštaja za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine
Pružanje stručne pomoći u primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva
Sastavljanje poreske prijave, poreskog bilansa i ostalih propisanih obračuna koji se dostavljaju Poreskoj upravi
Priprema dokumentacije za registraciju novoosnovanih firmi
Usluge osnivanja i registracije preduzeća, preduzetnika, udruženja
Usluge zatvaranja i likvidacije preduzeća, preduzetnika, udruženja

 

Besplatna procena
troškova